28.01.2012 - Veronika Ptáčková
počet přečtení: 3444
vytvořeno 29.08.2013, upraveno 14.10.2015

Usnesení 25. VH ČSTV

25. valná hromada ČSTV


1. schvaluje


průběh voleb do orgánů ČSTV, který byl v souladu se Stanovami ČSTV 25. valná hromada

zvolila

a) za předsedu ČSTV:
    JUDr. Miroslava JANSTUb) za členy Výkonného výboru ČSTV:
     Ing. Radima ADAMCE
     Ing. Karla BAUERA,CSc.
     Ing. Marka HÁJKA
     PaedDr. Zdeňka HANÍKA,PhD.
     Ing. Vítězslava HOLUBA
     Ing. Zdeňka HRUBÉHO, CSc.
     Ing. Jaroslava CHVALNÉHO
     Ing. Ivo KADERKU, CSc.
     Mgr. Zdeňka KRÁTKÉHO
     Mgr. Zdeňka KUBCE
     Miroslava PELTU
     Václava SHEJBALA
     Pavla SUKA
     Richarda ŠACHA
     Mgr. Filipa ŠUMANA
     PaedDr. Libora VARHANÍKA c) Revizní komisi ČSTV ve složení:
     Leopold BAMBULA
     Bc.Miroslava ČERTÍKOVÁ
     Milan HOMOLKA
     PaedDr.Petr KMENT
     Ing. Jindřich LANGR
     JUDr.Jan OBST
     Ing. Jaroslav PAZDERA


 

2.  u k l á d á

Výkonnému výboru ČSTV svolat 26. valnou hromadu ČSTV nejpozději do 31.května 2012 

 

Výkonný výbor ČSTV zvolil za místopředsedy ČSTV:

Miroslava PELTU
Ing. Marka HÁJKA

 


Revizní komise ČSTV zvolila svým předsedou:

PaedDr.Petra KMENTA