02.09.2013 - David Opatrný
počet přečtení: 4195
vytvořeno 29.08.2013, upraveno 30.08.2013

ČUS organizuje přednášky k boji proti dopingu ve sportu

Přednášející Mgr. Michal Polák

ADV-jehla

Česká unie sportu (ČUS) Vás, ve spolupráci s Antidopingovým výborem České republiky (ADV ČR), zve na dvě přednášky k problematice boje proti dopingu. S přispěním obou organizací jsou přednášky přístupny  zdarma všem zájemcům z řad sdružených sportovních svazů ČUS.

ČUS  cítí spoluzodpovědnost za oblast prevence této stinné stránky vrcholového i výkonnostního sportu. Jedním z cílů ČUS a ADV ČR proto  je informovat  sportovce, jejich trenéry a další funkcionáře ve sportovním prostředí o nebezpečí dopingu a o formách jeho prevence. Věříme, že přednášky přispějí k lepší informovanosti sportovců a trenérů, aby nedocházelo k nevědomému porušování antidopingových pravidel a zbytečnému ukončování sportovní kariéry především mladých sportovců. Přednáška může sloužit k proškolení svazových odborníklů na tuto oblast tak, aby mohli pokračovat v osvětě v rámci svazu.

 

Kde: Aula ČUS, Zátopkova 100/2; Praha 6, 160 17

Kdy: 24.9.2013 od 14.30 do 16.30

          Svaz a problematika dopingu

          určeno funkcionářům svazů především v oblasti administrativy (sekretáři, členové disciplinárních a soutěžních komisí atp.)

 

Kdy: 26.9.2013 od 16.00 do 18.00

         Doping ve sportu

         Určeno trenérům, sportovcům a funkcionářům

 

Tématicky jsme přednášky rozdělili do dvou okruhů podle cílové skupiny. Rozdělení ale neznamená, že se přednášek nemohou společně zúčastnit trenéři, sportovci a funkcionáři.

Bližší podrobnosti k tématům přednášek Mgr. M. Polák (polak@antidoping.cz). Kapacita Auly ČUS je omezena, a proto si  místo předem rezervujte na opatrny@cuscz.cz .