Seřadí články sestupně (Z-A, 10-1)
image
Předseda ČSTV M. Jansta v rozhovoru Radia Impuls

Předseda ČSTV M.Jansta v rozhovoru Radia Impuls
Financování českého sportu
7. 5. 2012   Impuls, 18:00 Impulsy Václava Moravce
Václav MORAVEC, moderátor

celý článek
image
KPMG: Studie Koncepce financování sportu v České republice

(23. dubna 2012) Podíl přínosů ze sportu na příjmech státního rozpočtu v roce 2011 dosáhl 3,3 %. Celkově do veřejných rozpočtů plynulo 52 miliard korun.

celý článek
image
26.VH ČSTV v přímém přenosu České televize
Hlavní část jednání 26.VH ČSTV, která se konala 28.4.2012 ve sportovním centru v Nymburce, můžete shlédnout zde:
celý článek
image
26. VH ČSTV v Nymburce

Tisková zpráva - Valná hromada ČSTV se vyrovnala s minulostí – ztrátu společnosti Sazka bude řešit žaloba

(NYMBURK, 28. dubna 2012) – Vyrovnání s minulostí a pohled do blízké budoucnosti českého sportu – to byl hlavní podtext valné hromady Českého svazu tělesné výchovy, která se uskutečnila v sobotu 28. dubna v Nymburce. Detailní analýzu příčin ztráty společnosti Sazka přednesl předseda ČSTV Miroslav Jansta, vizi příštího uspořádání a financování sportu v České republice nastínil místopředseda ČOV Jiří Kejval.

celý článek
image
Tisková zpráva ze schůze VV ČSTV 17. 4. 2012

Výkonný výbor připravuje 26. VH ČSTV

(Praha 23. 4. 2012) V úterý 17. dubna zasedal v Praze na Strahově na páté schůzi Výkonný výbor ČSTV. Vedle přípravy organizace 26. valné hromady ČSTV, svolané na 28. 4. 2012, a zpráv předsedů pracovních komisí VV ČSTV, projednal VV činnost a finanční zabezpečení servisních center sportu (SCS) – odborných pracovišť, která budou poskytovat servis svazům na krajské i okresní úrovni a podporu činnosti sportovním klubům. 

celý článek
image
Tisková zpráva ze schůze VV ČSTV 27. 3. 2012

Výkonný výbor projednal zřízení servisních center sportu.
Novým ředitelem VOŠ ČSTV, s.r.o. jmenován PaedDr. Jan Hejma.

(Praha, 27.3.2012) V úterý 27. března zasedal v Praze na Strahově na čtvrté schůzi Výkonný výbor ČSTV. Na programu bylo 18 bodů. Vedle přípravy zpráv pro 26. valnou hromadu ČSTV svolanou na 28. 4. 2012 projednal VV záměr zřídit servisní centra sportu. Odborná pracoviště, která by poskytovala servis svazům na krajské i okresní úrovni a poskytovala podporu činnosti sportovním klubům. Důležitým mezníkem pro další rozvoj Vyšší odborné školy ČSTV, s.r.o., bylo jmenování nového jednatele společnosti, který má rozšířit akreditace vzdělávacího zařízení o atraktivní obory.
 

celý článek
image celý článek
image celý článek
image
Výtěžky z loterií obcím a zpět do sportu

Novela zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách mění od roku 2012 způsob rozdělení výtěžku z loterijních a sázkových her. Nový způsob dělení nezaručuje sportovnímu prostředí na výtěžku žádný podíl. Významná část těchto prostředků je přidělena do rozpočtu obcí. Ministerstvo financí ČR odhaduje výši těchto prostředků na 6,1 mld. Kč, což v porovnání s rokem 2011 znamená navýšení ve prospěch obcí o 4,3 mld. Kč. Podrobný odhad odvodů pro každou obec (materiál MF ČR) je k dispozici na internetu: http://www.olympic.cz/public/img/financovani-sportu/DopadyNovelyZoLpodleJIM120120.xls .

celý článek
image
Tisková zpráva ze schůze VV ČSTV 6. 3. 2012

Odborné komise přinesly první návrhy řešení aktuálních problémů. M. Jansta delegován do pléna Českého olympijského výboru

(Praha, 6.3.2012) V úterý 6. března se konala v Praze na Strahově třetí schůze Výkonného výboru ČSTV. Program obsahoval dvacet hlavních témat. Byly jimi především informace předsedů sedmi nově ustavených komisí, které jsou pověřeny řešením zásadních problémů ČSTV, a příprava 26. valné hromady ČSTV.

celý článek
◄◄ 54 55 56 57 58 59 60 ►►