28.04.2012 - David Kovář
počet přečtení: 2951
vytvořeno 23.08.2013, upraveno 29.08.2013

Valná hromada ČSTV se poprvé v historii uskutečnila v přímém přenosu České televize. Zpráva o Sazce se na 77 stranách textu velice podrobně a kriticky zabývá sérií hrubých strategických a manažerských rozhodnutí či pochybení představenstva společnosti, akcionářů i jejího generálního ředitele Aleše Hušáka. 

„Viníků ztráty Sazky je samozřejmě víc, ale pouze jeden nese zákonnou odpovědnost, a to je jednoznačně předseda představenstva a generální ředitel pan Hušák. Každý k tomu nějakým způsobem přispěl, ale někdo měl rozhodovací pravomoc a předával informace - a to byl ředitel, který záměrně zatajoval a falšoval údaje a manipuloval s fakty i s čísly," uvedl Miroslav Jansta.

Na základě této zprávy Valná hromada ČSTV schválila usnesení, jímž pověřuje výkonný výbor ČSTV iniciovat podání žaloby o náhradu škody na Aleše Hušáka jako hlavního viníka ztráty Sazky. „Jak vysoká bude konečná částka, dosud není známo. ČSTV - jako majoritnímu akcionáři - vznikla ztrátou akcií škoda ve výši více než 950 milionů korun, ale s největší pravděpodobností tam přibudou ještě další částky,“ upřesnil předseda ČSTV.

Místopředseda ČOV Jiří Kejval představil vizi nové struktury českého sportu. Jeho vrcholným orgánem bude nově restrukturalizovaný Český olympijský výbor a ČSTV bude plnit roli servisní organizace. „Český sport je odvětví, které je svým ekonomickým potenciálem srovnatelné například se zemědělstvím či dalšími obory, ale neodpovídá tomu dosud jeho společenské postavení ve společnosti. Právě to by nám mělo dávat sílu i vážnost pro jednání o vylepšení jeho finančních podmínek s politickou reprezentací. Budoucnost sportu vyžaduje jednotu a respekt,“ řekl Jiří Kejval.

V pracovní části valné hromady ČSTV vyslechli delegáti zprávu o činnosti jednotlivých komisí, schválili zprávy o činnosti, hospodaření a majetku, rozpočet a další nezbytné náležitosti. Úplný soubor usnesení 26. VH ČSTV.

Dokumenty prezentované na VH: Budoucnost českého sportu - jednota a respekt, Zásady další činnosti ČSTV, Finanční komise a komise pro restrukturalizaci,Návrh na zrušení Rezervního fondu, Rozpočet ČSTV na rok 2012, Zpráva komise pro rozvoj SC Nymburk, Zpráva o realizaci transformace servisní struktury ČSTV na Servisní centrum celého českého sportu (verze 1.4.2012), Zpráva o hospodaření ČSTV k 31.12.2011, Zpráva o majetku k 31.12.2011.