Tiskové zprávy ČUS

Seřadí články sestupně (Z-A, 10-1)
image
27. VH ČSTV v Nymburce

Převod části strahovského areálu do vlastnictví Fotbalové asociace ČR a Českého atletického svazu schválili téměř jednomyslně delegáti na 27. valné hromadě Českého svazu tělesné výchovy v Nymburku. Fotbalisté získají část stadionu Evžena Rošického, část stadionu Přátelství a bývalý hotel Coubertin. Atletům připadne nafukovací hala. ČSTV vynese prodej 128,5 milionů korun.

celý článek
image
Tisková zpráva ze schůze VV ČSTV 6. 11. 2012

(ČSTV, Praha, 6. 11. 2012) V Praze na Strahově zasedal 6.11. na své řádné schůzi Výkonný výbor ČSTV. V rámci nabitého programu vzal na vědomí dobré hospodářské výsledky ČSTV za tři čtvrtletí letošního roku, jako výsledek přijatých úsporných opatření. Výkonný výbor ČSTV také v rámci příprav 27. valné hromady ČSTV rozhodl pozastavit novelizaci Stanov ČSTV do doby, než dojde k úpravám Stanov Českého olympijského výboru.

celý článek
image
Tisková zpráva ze schůze VV ČSTV 9.10.2012

 (Praha, 10.10.2012) V úterý 9. října se Výkonný výbor Českého svazu tělesné výchovy sešel na pražském Strahově na řádné schůzi, aby projednal řadu bodů, souvisejících s nastoupenými změnami v organizaci. Schválen byl návrh programu 27. valné hromady ČSTV, která se uskuteční 1.prosince 2012. Vedle zprávy předsedy M.Jansty o postupu reorganizace, bude její hlavní náplní novelizace Stanov ČSTV a realizace majetku ČSTV na Strahově.

celý článek
image
Jihomoravský kraj podpořil krajskou organizaci ČSTV

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje ve čtvrtek 20. září 2012 schválilo poskytnutí dotace ve výši půl milionu korun jihomoravské organizaci ČSTV.

celý článek
image
Tisková zpráva ze schůze VV ČSTV 11.9.2012

(Praha, 11. 9. 2012) V úterý 11. září se konala v Praze na Strahově 10. řádná schůze Výkonného výboru ČSTV. V souladu s harmonogramem probíhajících transformačních změn organizace svolal výkonný výbor na sobotu 1. prosince 27. valnou hromadu Českého svazu tělesné výchovy. Byl odsouhlasen návrh věcných změn stanov ČSTV, které bude 27. VH ČSTV schvalovat. Dále byl projednán a schválen záměr a principy pravidel prodeje / převodu majetku ČSTV v Praze na Strahově do vlastnictví sdruženého subjektu ČSTV, který by zajistil revitalizaci areálu.

celý článek
image
Tisková zpráva z mimořádné schůze VV ČSTV 28. 8. 2012

(Praha, 28. 8. 2012) Ve středu 28. srpna se v Praze na Strahově uskutečnila mimořádná schůze Výkonného výboru ČSTV. Stěžejním bodem programu a příčinou svolání mimořádné schůze bylo projednání návrhů na strategické řešení správy dvou ze tří horských středisek, ve kterých má ČSTV majoritní akciový podíl – Skiareálu Špindlerův Mlýn a Ski Pec pod Sněžkou. Jedná se o jeden z klíčových úkolů nového vedení ČSTV. To vše proto, že analýzy možností, obdržených nabídek, samotná obchodní jednání se zájemci i příprava smluv pokročila natolik, že s blížící se lyžařskou sezonou nebylo vhodné rozhodnutí odkládat. V rámci programu schůze výbor projednal i některé další aktuální záležitosti.

celý článek
image
Tisková zpráva ze schůze VV ČSTV 26. 6. 2012

(Praha, 28. 6. 2012) V úterý 26. června se v Praze na Strahově uskutečnila další řádná schůze Výkonného výboru ČSTV. Schválen byl postup přípravy změn stanov ČSTV, potřebná rozpočtová opatření a organizační řád ČSTV. Výbor vzal na vědomí dokončení příprav pro zahájení činnosti Servisních center sportu a také schválil stažení žaloby o určení neplatnosti smlouvy o prodeji podniku společnosti SAZKA, a.s., a žaloby o určení, že společnost SAZKA, a.s., je vlastníkem podniku SAZKA, a.s.

celý článek
image
Tisková zpráva ze schůze VV ČSTV 15. 5. 2012

Výkonný výbor naplánoval valnou hromadu na 1. 12. 2012, měsíc po volbách do Českého olympijského výboru

(Praha, 15. 5. 2012) V úterý 15. května se v Praze na Strahově uskutečnila 6. schůze Výkonného výboru ČSTV. Pokročila příprava činnosti Servisních center sportu v krajích a okresech, projednala se rozpočtová opatření a byl schválen plán schůzí VV ČSTV do konce roku 2012 včetně stanovení termínu příští valné hromady, která má pokročit v transformačních procesech ČSTV. Prezentovaný výsledek hospodaření za první čtvrtletí 2012 vykazuje oproti minulosti významné úspory.

celý článek
image
Tisková zpráva - 26. valné hromada ČSTV

(NYMBURK, 28. dubna 2012) – Vyrovnání s minulostí a pohled do blízké budoucnosti českého sportu – to byl hlavní podtext valné hromady Českého svazu tělesné výchovy, která se uskutečnila v sobotu 28. dubna v Nymburce. Detailní analýzu příčin ztráty společnosti Sazka přednesl předseda ČSTV Miroslav Jansta, vizi příštího uspořádání a financování sportu v České republice nastínil místopředseda ČOV Jiří Kejval.

celý článek
image
Tisková zpráva ze schůze VV ČSTV 17. 4. 2012

Výkonný výbor připravuje 26. VH ČSTV

(Praha 23. 4. 2012) V úterý 17. dubna zasedal v Praze na Strahově na páté schůzi Výkonný výbor ČSTV. Vedle přípravy organizace 26. valné hromady ČSTV, svolané na 28. 4. 2012, a zpráv předsedů pracovních komisí VV ČSTV, projednal VV činnost a finanční zabezpečení servisních center sportu (SCS) – odborných pracovišť, která budou poskytovat servis svazům na krajské i okresní úrovni a podporu činnosti sportovním klubům. 

celý článek
◄◄ 20 21 22 23 24 25 26 ►►
archiv (256)