02.04.2021 - Adam Barbořík
počet přečtení: 1032
vytvořeno 06.04.2021, upraveno 06.04.2021

Logo tiskové zprávy

Česká Unie Sportu
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6 - Břevnov, PO BOX 40

Tisková zpráva
2. 4. 2021

 

Česká unie sportu nepoleví v boji o návrat amatérského sportu
a vítá posílení dotací na provoz a údržbu sportovišť


Už více než rok Česká unie sportu společně s Národní sportovní agenturou koordinují postup vůči státním orgánům při snaze o obnovení amatérského sportu a organizovaných aktivit pro děti a mládež. Cílem je vrátit sport po omezujících opatřeních do normálních podmínek. „Jednání zástupců širokého sportovního prostředí se senátory je dalším impulsem pro vládu a její rozhodování o umožnění sportování. ČUS vítá podporu svazových expertů, kteří posilují naši argumentaci a zdůrazňují naléhavost řešení. Stát si musí uvědomit, že stojíme před největší krizí sportu naší historie, která bude mít obrovský dopad na děti a mládež. Už nemůžeme déle čekat,“ prohlásil Miroslav Jansta, předseda ČUS, která rovněž podporuje aktivity Hospodářské komory a České komory fitness.

 

Zástupci ČUS od února spolupracují s Národní sportovní agenturou na návrhu umožnění organizovaného sportu v návaznosti na otevření škol. Při dodržení hygienických podmínek a povinnosti testování potřebného pro školní docházku, zaměstnání nebo z oficiální testovací sítě, je možné nastavit podmínky pro činnost sportovních klubů. „Pokud děti a mládež začnou chodit do školy, nevidíme překážky v tom, aby při dodržení nastavených podmínek nemohly pokračovat ve sportovních klubech a v kroužcích. Je možné k tomu využít metodiku ministerstva školství nebo vlády. Musí se to ale chtít řešit. Odkládat řešení a posílat děti sportovat do lesa je chyba,“ prohlásil Miroslav Jansta.

 

ČUS vnímá významnou podporu senátorů, kteří ve středu 31. března vyslechli argumentaci svazových expertů, a postavili se veřejně za požadavek nastavení podmínek pro rychlý restart sportu, zejména využití venkovních sportoviště pro tréninkovou přípravu amatérů a hlavně dětí.

Česká unie sportu zastává názor, že sportovní kluby a svazy jsou schopné zajistit dodržování a kontrolu hygienických opatření, bude-li umožněna jejich činnost. Zároveň před několika týdny zpracovala návrh veřejné výzvy všem, kteří mohou restart sportu a návrat k aktivnímu pohybu rozhodováním ze své kompetence podpořit. Jsou to například samosprávy, ředitelé školských zařízení všech stupňů a samozřejmě rodiny. „Školy se připravují na otevření, sport je připravený. Možnost aktivního sportování všech věkových skupin už musí dostat státní prioritu. Podpořit restart zdraví prospěšných pohybových aktivit mohou nyní i další aktéři. Podcenění tohoto problémů bude mít velké negativní dopady na zdravotnickou a hospodářskou oblast, na což upozorňujeme dlouhodobě,“ tvrdil Miroslav Jansta.


ČUS a Sokolové vítají navýšení alokace na provoz a údržbu sportovišť

ČUS s potěšením zaregistrovala vyjádření předsedy NSA Milana Hniličky pro média, že agentura navýší objem dotace na provoz a údržbu sportovišť v letos obnoveném v programu, který zrušila bývalá ministryně Kateřina Valachová. Po projednání této priority na Národní radě pro sport tak byl vyslyšen požadavek, vznesený představiteli ČUS a ČOS. Předseda Jansta i starostka ČOS Hana Moučková jednoznačně přivítali toto rozhodnutí.

 

Je to každopádně správné rozhodnutí agentury, protože stav sportovišť skutečně neodpovídá dnešní době. Potřeba vychovávat a vést lidi k aktivnímu pohybu a pravidelnou péči o své zdraví je chápána snadněji, než potřeba nabídnout k tomu také potřebné podmínky a zázemí,“ komentovala informaci starostka ČOS Moučková. „Je jasné, že se nedají sportoviště změnit k lepšímu během krátké doby. Proto musí být podpora státu dlouhodobá a dostatečná, a není možné ji dále odkládat," uzavřel Jansta.