15.11.2017 - Tomáš Maurer
počet přečtení: 2352
vytvořeno 15.11.2017, upraveno 15.11.2017

Logo tiskové zprávy

Česká Unie Sportu
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6 - Břevnov, PO BOX 40

Zpráva z Výkonného výboru ČUS
15. listopadu 2017

Česká unie sportu poskytne klubům a jednotám finanční pomoc

V úterý 14. listopadu se v Praze uskutečnilo zasedání Výkonného výboru České unie sportu. Jeho členové reagovali na skutečnost, že ministerstvo školství letos nepřipustilo vyplacení dotací sportovním klubům a tělovýchovným jednotám z Programu IV. V této souvislosti schválili přípravu k poskytnutí podpory z vlastních zdrojů ČUS členským subjektům v částce sedmi milionů korun. Tato podpora, která by měla pokrýt nejpalčivější případy, bude urychleně projednána, a ještě do konce listopadu schválena i distribuována.

 

Výkonný výbor ČUS také vyslechl informaci o ustavení expertní skupiny zástupců svazů dvou největších sportovních spolků v České republice – České unie sportu a Sdružení sportovních svazů ČR. Jejím hlavním cílem je změna současné legislativy financování sportu vzhledem k jeho specifickému postavení a také na základě doporučení Evropské unie.

 

„Tato skupina bude jednat s představiteli vlády, ministerstva školství i zástupci jednotlivých politických stran. Výsledkem musí být nejen vytvoření samostatného orgánu státní správy s úkolem podpory rozvoje sportu, ale i další systémové kroky, jež zajistí transparentní a nezpochybnitelné financování těm spolkům, které se dlouhodobě a systematicky věnují sportovní činnosti,“ uvedl Miroslav Jansta, předseda České unie sportu.

 

Na programu jednání byla rovněž informace o hospodaření ČUS za období od 1. ledna do 30. září 2017. To dlouhodobě vykazuje pozitivní výsledky. Například v rámci hospodářské činnosti dosáhl zisk 12,44 milionu korun, což je částka zhruba o 60 000 Kč vyšší, než stanovil plán. V hlavní činnosti je zatím rozpočet čerpán z 52,24 %, v následujícím období však budou zdroje odčerpávány rychleji – například vzhledem k vyúčtování celoročních nákladů na energie.

 

Výkonný výbor ČUS dále vyslechl informace o jednání s nájemci Skiareálu Špindlerův Mlýn a Ski Pec. Uložil pokračovat v dalších jednáních s cílem dohodnout znění smluv o prodloužení nájmu těchto podniků. Do konce letošního roku by se v obou areálech měly uskutečnit valné hromady.

 

VV ČUS schválil návrh na výběrové řízení a zadávací dokumentaci na prodej Sportcentra Brandýs nad Labem – vítězná nabídka bude předložena ke schválení valnou hromadou ČUS v roce 2018. VV ČUS rovněž udělil záštitu včetně poskytnutí finančního příspěvku ve výši 800 000 korun společnosti Sport Action, která je organizátorem regionálního projektu Nejúspěšnější sportovec roku 2017, jehož spolupořadatelem je i ČUS.