14.09.2017 - Tomáš Maurer
počet přečtení: 2875
vytvořeno 14.09.2017, upraveno 14.09.2017

Logo tiskové zprávy

Česká Unie Sportu
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6 - Břevnov, PO BOX 40

Tisková zpráva
14. září 2017

Prohlášení České unie sportu

Česká unie sportu i Český olympijský výbor společně usilují o zlepšení podmínek pro český sport. Oboustranná komunikace se odehrává na různých úrovních a je skutečností, že v řadě oblastí se zásluhou této spolupráce dosáhlo za uplynulých pět let významného pokroku.

 

Vzájemné vztahy obou spolků nepochybně poznamenalo policejní vyšetřování v souvislosti s dotační aférou. Česká unie sportu však považuje obvinění ČUS i jejích představitelů za unáhlené, a ne zcela podložené, což se postupně potvrzuje, a rozhodně se nedomnívá, že je takového charakteru, aby ovlivnilo jedinečnou šanci na zastoupení České republiky v Mezinárodním olympijském výboru, potažmo kandidaturu Jiřího Kejvala do MOV.

 

Přestože nelze se všemi kroky Jiřího Kejvala i ambicemi ČOV z pohledu potřeb českého sportu stoprocentně souhlasit - například odmítání přímého financování sportovních klubů, navyšování rozpočtu ČOV v souvislosti s přemírou nákladných projektů - jeho kandidaturu do MOV museli všichni představitelé českého sportu schvalovat a podporovat, neboť upevňovala prestiž a postavení českého sportu na mezinárodní úrovni.

 

Právě proto nás současná situace překvapila a zaskočila. Očekáváme, že předseda ČOV nám v této souvislosti poskytne vysvětlující informace, neboť dosud nemáme jiný zdroj než zprávy z médií.

 

Za Českou unii sportu Marek Hájek, místopředseda ČUS