Tiskové zprávy ČUS

Seřadí články sestupně (Z-A, 10-1)
image
Tisková zpráva ze schůze VV ČSTV 27. 3. 2012

Výkonný výbor projednal zřízení servisních center sportu.
Novým ředitelem VOŠ ČSTV, s.r.o. jmenován PaedDr. Jan Hejma.

(Praha, 27.3.2012) V úterý 27. března zasedal v Praze na Strahově na čtvrté schůzi Výkonný výbor ČSTV. Na programu bylo 18 bodů. Vedle přípravy zpráv pro 26. valnou hromadu ČSTV svolanou na 28. 4. 2012 projednal VV záměr zřídit servisní centra sportu. Odborná pracoviště, která by poskytovala servis svazům na krajské i okresní úrovni a poskytovala podporu činnosti sportovním klubům. Důležitým mezníkem pro další rozvoj Vyšší odborné školy ČSTV, s.r.o., bylo jmenování nového jednatele společnosti, který má rozšířit akreditace vzdělávacího zařízení o atraktivní obory.
 

celý článek
image
Tisková zpráva ze schůze VV ČSTV 6. 3. 2012

Odborné komise přinesly první návrhy řešení aktuálních problémů. M. Jansta delegován do pléna Českého olympijského výboru

(Praha, 6.3.2012) V úterý 6. března se konala v Praze na Strahově třetí schůze Výkonného výboru ČSTV. Program obsahoval dvacet hlavních témat. Byly jimi především informace předsedů sedmi nově ustavených komisí, které jsou pověřeny řešením zásadních problémů ČSTV, a příprava 26. valné hromady ČSTV.

celý článek
image
Informace z jednání schůze Výkonného výboru ČSTV 9.2.2012

(Praha – 9. 2. 2012) Výkonný výbor ČSTV ustavil expertní komise pro řešení zásadních úkolů. Příští valná hromada ČSTV se uskuteční 28. 4. 2012 v Nymburce, zahájena příprava zpráv.

celý článek
◄◄ 21 22 23 24 25 26
archiv (257)