08.01.2018 - Tomáš Maurer
počet přečtení: 2382
vytvořeno 08.01.2018, upraveno 08.01.2018

Logo tiskové zprávy

Česká Unie Sportu
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6 - Břevnov, PO BOX 40

Tisková zpráva
8. ledna 2018

Česká unie sportu zvládla nápor žádostí o finanční příspěvky z nového dotačního programu MŠMT

Kancelářím okresních sdružení České unie sportu se podařilo zpracovat tisíce žádostí o dotace z neinvestičního programu Ministerstva školství a tělovýchovy ČR. Zástupci tělovýchovných jednot a sportovních klubů intenzivně využívali odborníky z ČUS koncem roku. Program byl vyhlášen 1. prosince a termín odevzdání žádostí o prostředky z Programu MŠMT Můj klub byl totiž stanoven na 29. prosince 2017. „Byli jsme velice vytížení, ale všem, kteří se na nás obrátili, jsme pomohli. Stále platí, že pro většinu klubů jsou tyto administrativní procesy opravdu náročné,“ vysvětluje Vítězslav Holub, vedoucí servisních center České unie sportu.

 

V novém dotačním Programu Můj KLUB bude alokována částka 1,2 miliardy korun. Jde o podporu, která jde přímo do tělovýchovných jednot a klubů. Česká unie sportu prostřednictvím svých servisních center zorganizovala desítky školení, na kterých se sportovní veřejnost dozvěděla, jak zažádat o dotace a vyplnit vše v rámci informačního systému MŠMT. „Většina funkcionářů s námi ale stejně ladila finální podobu žádostí. Věnovali jsme tomu celé vánoční svátky,“ doplňuje Vítězslav Holub.

 

Okresní sdružení ČUS pomáhají vytvářet podmínky pro sport v daném okrese. Jejich kanceláře poskytují servis pro 7411 tělovýchovných jednot a sportovních klubů v České republice, což je milion unikátních sportovců. Například tím, že pomáhají s daňovým přiznáním, vedou evidenci členské základny, sportovního zařízení, pomáhají s účetnictvím, mzdami, personalistikou, účtování grantů nebo s pojištěním.

 

„Bez této pomoci našich servisních center v okrese by mnoho sportovních klubů nemohlo vůbec fungovat, což jsme si také ověřili koncem roku. Největší problémy dělalo funkcionářům popsat projekt na dvě normostrany. S členskou základnou, na kterou jsou případné dotační prostředky vázány, pomohl náš informační systém. Někomu jsme museli žádost vytvářet kompletně,“ říká Vítězslav Holub z České unie sportu.

 

V rámci Programu Můj Klub se vůbec poprvé sloučily dotace na děti s prostředky na údržbu a provoz sportovních zařízení. Oprávněným žadatelem je tělovýchovná jednota nebo sportovní klub, ve kterých je minimálně 12 osob ve věku 6 až 23 let. Přitom program na provoz a údržbu sportovního zařízení je ministerstvem každoročně vypisován již řadu let a prostředky z něj tvoří významnou část provozních zdrojů. „Spojení těchto programů je naprosto nešťastné. Kluby, které disponovaly větším majetkem hřišť, ale scházela jim členská základna dětí, tak mají smůlu,“ dodává Holub.

 

Okresních sdružení ČUS je v České republice 75. V následujících týdnech budou analyzovat, kolik klubů a jednot se mohlo do neinvestičního programu přihlásit a neučinily tak. „Vánoční termín byl velkou překážkou. Navíc byrokracie, která je na funkcionáře hozena, je pro někoho zásadní komplikací. Raději se chtějí věnovat sportu a trénování dětí,“ říká Vítězslav Holub. Česká unie sportu v minulém roce odeslala vlastní příspěvek asi šesti stovkám sportovních klubů a tělovýchovným jednotám, které nedostaly možnost žádat MŠMT o státní podporu na provoz sportovišť v roce 2017. Jde o celkovou částku v podobě sedmi milionů korun.