04.01.2018 - Tomáš Maurer
počet přečtení: 2768
vytvořeno 04.01.2018, upraveno 04.01.2018

Logo tiskové zprávy

Česká Unie Sportu
Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6 - Břevnov, PO BOX 40

Tisková zpráva
4. ledna 2018

Česká unie sportu navrhuje rozšířit státní hymnu o bojovnější druhou sloku

Česká unie sportu plánuje rozvířit diskuzi o přidání druhé sloky k české státní hymně. Rozšířená verze by se mohla použít v rámci oslav stoletého výročí vzniku Československa na vyhlášení okresních sportovců a také při významných sportovních akcích. „Je to má dlouhodobá představa, která vznikla po diskuzi se sportovci. Druhá sloka totiž doplňuje tu první a prohlubuje motivaci vedoucí k podstatě sportovního soupeření,“ vysvětluje Miroslav Jansta, předseda ČUS.

 

Českou státní hymnu Kde domov můj, která patří podle zákona 3/1993 Sb. mezi státní symboly České republiky, dnes tvoří pouze první sloka písně. Druhá je téměř neznámá. Přitom právě druhá sloka dodává české hymně plastický rozměr – varuje protivníky a nepřátele, povzbuzuje a posiluje národ. „Měl jsem o tom diskuzi s fotbalovým gólmanem Petrem Čechem a také s dalšími českými sportovci. Svěřili se, že když se naše hymna hraje na vrcholných akcích, tak z ní nesrší taková bojovnost, jako u ostatních,“ doplňuje Miroslav Jansta.

 

U naprosté většiny států jsou sportovní výkony motivovány textem a melodií národních hymen, které burcují k výkonům a akcentují pevné historické kořeny, sílu, soudržnost, odhodlanost a bojovné přesvědčení. Česká unie sportu proto navrhuje, aby v roce 100. výročí české státnosti byla při významných sportovních událostech hrána i druhá sloka písně Kde domov můj. „Každé výročí je příležitostí k tomu něco přehodnotit, o něčem se začít bavit. Nejde nám o změnu, vždyť máme jednu z nejkrásnějších hymen, jen o její doplnění. Druhá sloka na tu první skvěle navazuje. Je o lidech, kteří v zemi žijí a odpovídá na otázku – kde domov můj? Jde nám o otevření diskuze,“ upřesňuje Jan Boháč, generální sekretář České unie sportu.

 

Píseň, jejíž hudbu složil František Škroup, se bude hrát se dvěma slokami na některých vyhlášeních nejlepších sportovců okresu a kraje. Změnu zákona, která by umožnila hymnu prodloužit, ČUS zatím neplánuje. „To bychom se museli obrátit na poslance, kteří by si to osvojili a vznesli návrh. To zatím nemáme v úmyslu,“ říká Jansta, který s myšlenkou prodloužení české státní hymny přišel už v roce 2004. „Tehdy jsme hráli s Nymburkem finále basketbalové ligy. Kdybych ji ale takto pustil, jednalo by se o porušení zákona. My to budeme pouštět ne jako hymnu, ale jako píseň,“ vysvětluje předseda Miroslav Jansta.

 

Oslavná akce v O2 aréně

Česká unie sportu si připomene vznik samostatného státu také vydáním publikace připomínající historii i největší úspěchy českého sportu. Na podzim se uskuteční reprezentativní setkáním zástupců sportovních klubů, tělovýchovných jednot a svazů v pražské O2 areně. Akci ČUS koordinuje s Českou obcí sokolskou, Českým olympijským výborem a se Sdružením sportovních svazů ČR. „Do O2 areny budou pozvaní nejslavnější čeští sportovci, sportovní jednoty a kluby. Bude se jednat o akci pro sportovce. Půjde o signál do veřejnosti, že sport při formování Československa měl jednu z hlavních rolí,“ dodává Miroslav Jansta, předseda České unie sportu.

 

 

Druhá sloka české hymny:

Kde domov můj,

kde domov můj.

V kraji znáš-li Bohu milém,

duše útlé v těle čilém,

mysl jasnou, vznik a zdar,

a tu sílu vzdoru zmar?

To je Čechů slavné plémě,

mezi Čechy domov můj,

mezi Čechy domov můj!

 

Diskuze o rozšíření státní hymny na ČT sport: http://www.ceskatelevize.cz/sport/exkluzivne-na-ct-sport/366438-ceska-unie-sportu-chce-rozsirit-statni-hymnu-o-druhou-sloku/