Archiv

 

Organizační řád ČSTV - platný od 26.6.2012

Organizační řád ČUS - platný k 22. 11. 2017

Pracovní řád ČSTV - platný od 1.9.2007

Stanovy ČSTV - zaregistrované MV ČR dne 9.12.2011

Stanovy ČUS - schválené 31. VH ČUS dne 25.4.2015

Stanovy ČUS - schválené 32. valnou hromadou ČUS - 30.1.2016

Stanovy ČUS - schválené 33. valnou hromadou ČUS - 23.4.2016

Stanovy ČUS - zaregistrované MV ČR dne 6.5.2013

Pokyn předsedy č 1-2007 - kterým se stanoví zásady pořizování, odpisování a likvidace DNHM a DHM

Pokyn předsedy č. 4-2005 - o změně účtování kurzových rozdílů v ČSTV

Pokyn předsedy č. 8-2004 - o účtovém rozvrhu Českého svazu tělesné výchovy

Pokyn předsedy č. 10-2004 - o účtování časového rozlišení a dohadných položek

Pokyn předsedy č. 11-2004 - o oběhu účetních dokladů v Českém svazu tělesné výchovy          

Pokyn předsedy č. 12-2004 - o inventarizaci v Českém svazu tělesné výchovy

Pokyn předsedy č. 13-2004 - o účtování kurzových rozdílů v ČSTV

Pokyn předsedy č. 14-2004 - o účtování a dalším postupu v případě pohledávek

Pokyn předsedy č. 17-2004 - o zabezpečení personální práce v ČSTV

Pokyn předsedy č. 19-2004 - o účtování zásob v ČSTV

Pokyn předsedy č. 20-2004 - o způsobu sestavení kalkulace

Pokyn předsedy č. 21-2004 - o účtování DPH

Pokyn předsedy č. 22-2004 - o pokladních operacích

Pokyn předsedy č. 23-2004 - o užívaných účetních knihách a číselných řadách v účetnictví ČSTV

Pokyn předsedy č. 24-2004 - o projekčně programové dokumentaci účetnictví ČSTV

2/1997 - Směrnice ČSTV ze dne 19. 11. 1997 o evidenci členské základny v ČSTV

2/1999 - Směrnice ČSTV ze dne 6. 1. 1999 o statistickém zjišťování a šetření v Českém svazu tělesné výchovy a v jeho členských TJ/SK a svazech

1/2012 - Směrnice ČSTV ze dne 26. 6. 2012 o příspěvcích na činnost