Okresní sdružení ČUS


Okresní sdružení ČUS (OS ČUS) jsou samostatné právní subjekty, spolky. Na území okresu sdružují sportovní kluby a tělovýchovné jednoty (samostatné právní subjekty), které se dobrovolně přihlásí. OS ČUS mají svoji majetkovou odpovědnost a to podle znění svých vlastních stanov. 
Pro sdružené SK/TJ, okresní sportovní svazy, i další sportovní subjekty plní v rámci projektu Servisních center sportu významnou roli v poskytování potřebných služeb a zastupování prostředí vůči místním samosprávám. Mezi poskytované služby patří administrace a poradenství v oblasti dotací, poradenská činnost v záležitostech zákonných povinností a fungování SK/TJ jako občanských sdružení, případně ekonomické služby.
Pro organizační články sdružených republikových sportovních svazů - okresní sportovní svazy - vytváří potřebné podmínky pro práci. 


Zde si můžete prolistovat adresář okresních sdružení ČUS:
řazení dle: krajů.