Národní sportovní svazy

Národní sportovní svazy jsou samostatné zapsané spolky sdružující fyzické a případně i právnické osoby, s celostátní působností ustavená ve smyslu Zákona č.89/2012 Sb, občanský zákoník. Směrnice ČUS ze dne 17.5.2016 o bližších podmínkách členství a postupu přijímání nových národních sportovních svazů do České unie sportu (ČUS). Svoji činnost a vnitřní strukturu upravují vždy vlastními stanovami. Hlavní činností národního sportovního svazu je řídit a organizovat činnost v příslušném sportu na území ČR, hájit zájmy sdružených členů a zabezpečit státní reprezentaci ČR v daném sportovním odvětví. Sdružování národních sportovních svazů v ČUS upravuje Směrnice ČUS ze dne 17.5.2016 o bližších podmínkách členství a postupu přijímání nových národních sportovních svazů do České unie sportu (ČUS), z které vychází i obecné podmínky pro přijetí svazu. O členství svazu v ČUS rozhodují delegáti členských svazů na VH ČUS.

 

Národní sportovní svaz je zapsaný spolek a při jeho zakládání lze postupovat obdobě jako u sportovního klubu (informace o založení SK/TJ naleznete zde). Od běžného sportovního spolku se liší především celostátní působností, obsahem činnosti a členstvím v evropských a světových federacích. Jednou ze základních podmínek národních sportovních svazů je podepsání Antidopingové charty .