Krajské organizace

V návaznosti na krajské uspořádání České republiky zahájila činnost k 1. červenci 2001 krajské organizace ČUS, které jsou pobočnými spolky ČUS a pečují o vytváření podmínek pro rozvoj sportu v příslušném kraji. Krajská sdružení ČUS vznikla společným ustavením zástupců zde působících okresních sdružení ČUS a zástupců členských národních sportovních svazů.

 

 

Krajské organizace ČUS plní roli Servisních center sportu na úrovni krajů. KO ČUS poskytují sportovním organizacím na úrovni kraje s drobnými místními odlišnostmi řadu potřebných služeb.

 

Kontakty na jednotlivé krajské organizace ČUS:

Středočeská krajská organizace ČUS

Jihočeská krajská organizace ČUS

Plzeňská krajská organizace ČUS

Karlovarská krajská organizace ČUS

Ústecká krajská organizace ČUS

Krajská organizace ČUS Libereckého kraje

Královéhradecká krajská organizace ČUS

Pardubická krajská organizace ČUS

Krajská organizace ČUS Kraje Vysočina

Jihomoravská krajská organizace ČUS

Olomoucká krajská organizace ČUS

Zlínská krajská organizace ČUS

Moravskoslezská krajská organizace ČUS

Pražská tělovýchovná unie