ČUS Sportuj s námi

O projektu ČUS SPORTUJ S NÁMI

Česká unie sportu v roce 2014 zahájila projekt na podporu sportování široké veřejnosti ČUS SPORTUJ S NÁMI. Cílem projektu je motivovat veřejnost k širšímu aktivnímu zapojení do sportovních aktivit v četných, pestrých a přitažlivých, nejen soutěžních podobách. Projekt je zaměřen zejména na sportovní a pohybové aktivity dětí a mládeže, ale také na generace dospělých a seniorů. Smyslem je ukázat, že sportování je zábavné, přínosné, poučné a přitažlivé pro každou věkovou skupinu s nespornými pozitivními přínosy pro fyzické i duševní zdraví lidí, že vede také k prohlubování sociálních kontaktů, morálně volních hodnot člověka a k žádoucímu začleňování do společnosti.

 

Jádrem projektu jsou pečlivě vybrané sportovní akce členských sportovních klubů a tělovýchovných jednot, národních sportovních svazů a partnerských sportovních organizací. Do projektu jsou zařazovány akce zpravidla s větším počtem účastníků, které probíhají každoročně a mají ověřenou tradici, známou dobrou sportovní a společenskou úroveň i rozsah nebo jsou součástí sportovních kalendářů – termínových listin sportovních svazů. Zařazeny mohou být také akce náborového charakteru i nové akce s prověřeným odpovídajícím konceptem a doloženou proveditelností.

 

Projekt ČUS SPORTUJ S NÁMI obsahuje širokou škálu soutěží, závodů, meetingů, memoriálů, utkání, setkání, přeborů a dalších sportovních akcí, které svým rozsahem, dopadem a významem přesahují úzce lokální význam a je do nich zapojena veřejnost.

 

Do projektu jsou vybírány akce, které procházejí náročným sítem výběru s řadou kritérií (cílová skupina, prestiž, kvalita, tradice, organizační zajištění, zapojení veřejnosti, vlastní sportovní úroveň atd.). Jedná se převážně o akce v krajích, okresech a obcích ČR, akce v regionech různého rozsahu a pestrého sportovního zaměření, veřejně přístupné sportovní akce a soutěže základních (místních) sportovních organizací.

 

Vybrané sportovní podniky budou mediálně, materiálně a dalšími prostředky (např. záštita ČUS aj.) podpořeny. Projekt ČUS SPORTUJ S NÁMI je otevřený pro spolupráci s partnery a podporovateli na centrální i lokální úrovni.

 

Projekt ČUS SPORTUJ S NÁMI je spojen s propagací zdravého životního stylu, aktivním trávením volného času a s prevencí negativních trendů plynoucích z nedostatku pohybu a sportu (zdravotní dopady, obezita dětí, hypertenze, cukrovka, nemoci kardiovaskulárního systému a pohybového ústrojí, sociálně nežádoucí a patologické jevy). Jedním z dalších cílů projektu je také zviditelnit práci dobrovolných trenérů, organizátorů a funkcionářů ve sportovním prostředí.

 

Do projektu ČUS SPORTUJ S NÁMI je v roce 2016 zapojeno více než 500 vybraných sportovních klubů, tělovýchovných jednot a jejich sportovních akcí. Předpokládá se, že každoročně může zapojit 150 000 až 200 000 sportovních příznivců.

 

Nejúspěšnější akce projektu ČUS SPORTUJ S NÁMI mohou být oceňovány v rámci anket Sportovec okresu, Sportovec kraje, Sportovec Prahy a Sportovec ČR, na kterých se ČUS podílí.

 

Patrony projektu ČUS SPORTUJ S NÁMI jsou olympijští vítězové Eva Samková a Jaroslav Kulhavý a muž mnoha tváří a nadšený sportovec Jakub Kohák.

 

 

 

 

Projekt podporují:

Česko sportujeČEPSČD-oficiální_dopravce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediálními partnery projektu jsou:

Český rozhlasRegionální DeníkČeská televize

iSport.cz