Moderní sportovní klub

Upozornění - příručka vznikla v roce 2011 a její obsah není aktualizován. Zejména v oblasti legislativy je tak třeba brát uváděné informace s rezervou a vždy navštívit ještě sekci Legislativní poradny webu ČUS. V současné době se pracuje na vydání aktualizované příručky. 

 

Poradce pro dobrovolníky působící ve sportu

Rok 2011 byl Evropskou komisí vyhlášen Evropským rokem dobrovolnictví a ČSTV se zapojil do aktivit na podporu dobrovolnictví na území České republiky. Vás, kteří se dobrovolně věnujete organizaci a rozvoji sportu, je v ČUS sdruženo asi 160 tisíc a doposud chyběla obecně využitelná pomůcka, která by Vám poskytla odpovědi a návody při řešení situací, které s činností tělovýchovné jednoty a sportovního

klubu přicházejí.

 

Jako obecné vodítko nám při její tvorbě posloužily materiály zpracované v zahraničí na podporu činnosti dobrovolníků ve sportovních klubech. Podklady jsme přizpůsobili našim podmínkám a doplnili o zvláštnosti českého prostředí.

 

Ačkoliv je v následujícím textu běžně používán mužský tvar všech funkcí, jedná se pouze o praktické zjednodušení a autoři jím v žádném případě nechtějí jakkoliv odrazovat ženy od většího zapojení se do fungování sportovních klubů a tělovýchovných jednot a organizování sportu jako takového.

 

Jednotlivé kapitoly:
 Stáhnětě si poradce v pdf.

 Moderní sportovní klub